Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Military Enrolment Data, 1950      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0072
ID:
hdl:1902.5/NSD0072
description:
Denne filen inneholder data for alle som møtte til utskrivningssesjon i 1950. Filen inneholder informasjon om militær dyktighet, geografisk bakgrunn, fars yrkesbakgrunn, egen utdannings- og yrkesbakgrunn, og egne utdannings- og yrkesplaner. I tillegg inneholder filen data for forsvarets evnetester. I 1950 ble det innført standardisert gruppeprøving ved utskrivningssesjonene som fast ledd i bedømmelsen av den enkelte manns psykiske forutsetninger for militær opplæring og tjeneste. Flere ulike tester ble tatt i bruk for å kartlegge psykiske forutsetninger: to prøver for vurdering av alminnelig evnenivå (U4 Regneproblemer og U5 Figurmønster), en prøve for teknisk innsikt (U3 Mekaniske problemer) og to delprøver for regneferdighet (U2A Addisjon og U2D Divisjon).
description:
Lundgren, Erik Adrian; Thrane, Vidkunn Coucheron, 2012, "Military Enrolment Data, 1950"
name:
Lundgren, Erik Adrian
Thrane, Vidkunn Coucheron
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997