Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Military Enrolment Data, 1968      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0626
ID:
hdl:1902.5/NSD0626
description:
Denne filen inneholder data for alle som møtte til utskrivningssesjon i 1968. Filen inneholder informasjon om geografisk bakgrunn og krigskommissariat. Ellers mangler de fleste av variablene som er tatt med i sesjonsdata for 1950-tallet. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Lundgren, Erik Adrian; Thrane, Vidkunn Coucheron, 2012, "Military Enrolment Data, 1968"
name:
Lundgren, Erik Adrian
Thrane, Vidkunn Coucheron
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997