Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Military Enrolment Data, 1959      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0625
ID:
hdl:1902.5/NSD0625
description:
Denne filen inneholder data for alle som møtte til utskrivningssesjon i 1959. Filen inneholder informasjon om militær dyktighet, geografisk bakgrunn, fars yrkesbakgrunn, egen utdannings- og yrkesbakgrunn, og egne utdannings- og yrkesplaner. I tillegg inneholder filen data for forsvarets evnetester. I 1950 ble det innført standardisert gruppeprøving ved utskrivningssesjonene som fast ledd i bedømmelsen av den enkelte manns psykiske forutsetninger for militær opplæring og tjeneste. Flere ulike tester ble tatt i bruk for å kartlegge psykiske forutsetninger. I alt inneholder undersøkelsen tre ulike prøver for Alminnelig evnenivå (U4 Regneproblemer, U5 Figurregler, U6 Ordlikhet), to for Teknisk innsikt (U3A Tekniske gjøremål, U3B Plateforming), og to for elementær regneferdighet (U2 Hurtigregning med delprøvene U2S Subtraksjon og U2A Addisjon). I tillegg inneholder filen en prøve U1B Tilpasning. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Lundgren, Erik Adrian; Thrane, Vidkunn Coucheron, 2012, "Military Enrolment Data, 1959"
name:
Lundgren, Erik Adrian
Thrane, Vidkunn Coucheron
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997