Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: School Election 1991, National Study      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0801-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0801-1
description:
"Skolevalget 1991, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28 - 29 august 1991 av Norsk Gallup Institutt AS på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Spørsmålene som inngår i meningsmålingen er i hovedsak de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen 1991. For mer informasjon om Skolevalg se: http://www.samfunnsveven.no/
description:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, 2012, "School Election 1991, National Study"
name:
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997