Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [EQLS03]¹ Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/EQLS03
ID:
hdl:1902.5/EQLS03
description:
Evropska raziskava kvalitete življenja (EQLS) je reprezentativna raziskava, ki temelji na anketiranju gospodinjstev. Predstavlja ambiciozen poskus raziskati kvaliteto življenja med številnimi državami (25 držav Evropske unije (EU) ter Romunija, Bulgarija in Turčija). Raziskava je ogromen vir informacij, ki poudarja izzive, s katerimi se sooča na novo razširjena Evropska unija. Z raziskavo lahko prikažemo točno sliko socialnih razmer razširjene EU, sliko, ki vključuje tako objektivne kot subjektivne elemente. Obnem pa naj se opozori, da obstajajo omejitve pri zbranih podatkih. Velikost vzorca približno 1000 enot na državo sicer zagotavlja splošen profil populacije, je pa premajhen za podrobno analizo podvzorcev, kot so na primer imigranti ali enostarševske družine. Poleg tega, velik razpon tem, ki jih pokriva raziskava, so na eni strani očitna prednost raziskave, po drugi strani pa to pomeni, da nobena izmed tem ni bila obdelana podrobno. Nekatere dimenzije so izmerjene z manjšim naborom indikatorjev, kot bi se jih uporabilo pri bolj specifičnih raziskavah. Vendar pa je moč raziskave v tem, da nudi sintezo informacij glavnih vidikov kvalitete življenja, tako objektivnih kot subjektivnih. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (znana tudi kot Eurofound oz. EFILWC) EQLS: http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eqls/2003/eqls.htm. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eqls03.xml * -
description:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung, 2012, "[EQLS03]¹ Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003"
name:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997