Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [AZK01]³ Anketa o žrtvah kriminala, 2001      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/AZK01
ID:
hdl:1902.5/AZK01
description:
Anketa o žrtvah kriminala je mednarodno primerljiva, obenem pa predstavlja kazalnike stanja in sprememb v Sloveniji. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o potre bah žrtev kriminala in odkriva vzroke dejavnikov tveganja različnih podskupin prebivalcev. Namen Ankete o žrtvah kriminala je dobiti podatke o deležu kriminala v Sloveniji ne glede na prijavo dogodkov policiji. Vprašalnik je razdeljen na pet vsebinskih sklopov: (1) vprašanja, s katerimi se ugotovi, ali je bila anketirana oseba ali njeno gospodinjstvo žrtev posameznih kriminalnih dejanj; (2) podrobnosti o kriminalnih dogodkih, kadar je bila anketirana oseba oz. njeno gospodinjstvo žrtev v prvem sklopu navedenih dejanj; (3) vprašanja o potrošniški goljufiji in podkupovanju; (4) vprašanja o stališčih do kriminalitete, policiji in podkupovanju; (5) vprašanja o gospodinjstvu in demografska vprašanja. Rezultati nudijo: dodatno možnost spremljanja kriminala, ob statistki, ki jo nudita policijska in pravosodna statistika; informacije o dejavnikih tveganja; sliko o gibanju kriminala; možnost primerjave z drugimi sodelujočimi državami; povezavo še z drugimi, s kriminalom povezanimi, področji. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/azk01.xml * -
description:
Statistični urad RS, 2012, "[AZK01]³ Anketa o žrtvah kriminala, 2001"
name:
Statistični urad RS
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997