Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [DELOZA01]² Delovnopravna zakonodaja      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DELOZA01
ID:
hdl:1902.5/DELOZA01
description:
Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o socialnem položaju delavcev v zadnjih letih, v primerjavi s tistim pred osamosvojitvijo; stališča anketiranih do aktualnega vprašanja priprave novega zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva obveznosti zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja oziroma zmožnosti (možnosti odpusta iz osebnih razlogov). Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/deloza01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[DELOZA01]² Delovnopravna zakonodaja"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997