Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [SAMOST01]³ Deseta obletnica samostojne države      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/SAMOST01
ID:
hdl:1902.5/SAMOST01
description:
Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o tem, ali je samostojna država izpolnila njihova pričakovanja in na katerem prodročju. Poleg tega pa tudi mnenje o tem katerim področjem mora država v prihodnosti posvetiti največ pozornosti. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/samost01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[SAMOST01]³ Deseta obletnica samostojne države"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997