Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [CEEB3]¹ Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3 : Politična dezintegracija, 1992      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/CEEB3
ID:
hdl:1902.5/CEEB3
description:
Med vprašanji, ki se vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Posebnosti raziskave so mnenja glede hitrosti poteka ekonomskih reform in privatizacije, o spoštovanju pravic narodnih manjšin v svojih državah. Sklop vprašanj se je nanašal na stopnjo zaupanja posameznim virom informacij - vključno s tujimi (zahodnimi) mediji, kateri so glavni viri informacij o ES. Respondenti so odgovarjali na vprašanje, kako pogosto razmišljajo o sebi kot Evropejcih. Označili so lastno zavedanje in interes za ES, njene dejavnosti in institucije in naklonjenost do ES ter pričakovanja glede članstva lastne države v ES. Kako lahko gospodarstvo, vlada ali posamezne kategorije državljanov dobijo ali izgubijo, katere so prednosti ali slabosti pri krepljenju vezi njihovih držav z Evropsko skupnostjo. S katerimi državami naj bi se bolj povezovali. Respondenti so izrazili poznavanje in ocenjevali trgovinsko politiko in oblike pomoči s strani držav ES in d rugih držav. Izrazili so poglede na razpad nekaterih evropskih držav, verjetnost emigracije in ocenjevali učinkovitost intervencije Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij v bivši Jugoslaviji. Anketa z nekaterimi od teh vprašanj je bila izvedena tudi na majhnih vzorcih ljudi v Srbiji in na Hrvaškem. Demografski podatki vsebujejo respondentovo starost, spol, izobrazbo, poklic, vernost, etnično izvor, materni jezik, državljanstvo, članstvo v sindikatu, volilno namero na prihodnjih splošnih volitvah, levo-desno politično usmeritev in dohodek. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceeb3.xml * -
description:
Reif, Karlheinz; Cunningham, George; Komisija Evropske skupnosti, 2012, "[CEEB3]¹ Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3 : Politična dezintegracija, 1992"
name:
Reif, Karlheinz
Cunningham, George
Komisija Evropske skupnosti
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997