Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [SJM82]³ Slovensko javno mnenje 1981/82      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/SJM82
ID:
hdl:1902.5/SJM82
description:
Vprašalnik se začne z vprašanji, ki se navezujejo na gospodarsko krizo. Naslednji sklop se ukvarja z družbenopolitičnimi organizacijami, volitvami in delegatskim sistemom. V sklopu o obrambi in zunanji politiki je najprej mnenje o tem, kaj anketirani pričakujejo od razorožitve v Evropi, kakšna zunanja politika najbolj ustreza interesom Jugoslavije itd. Sklop delo, nagrajevanje, razlike se začne z vprašanju o smislu in pomembnosti dela za respondente nato zaposleni povejo, ali so v zadnjih petih letih pri delu napredovali. Anketirani izrazijo strinjanje s trditvami v zvezi z delom in pripravljenostjo za dopolnilno izobraževanje. Iz odgovorov naslednjega sklopa izvemo, kakšno mnenje imajo Slovenci o zdravstvu in socialnem varstvu. V sklopu o vrenotah respondenti presojajo razne trditve v zvezi z vsakodnevnim življenjem. Serija vprašanj o religiji se začne s samooceno vernosti in obiskovanja verskih obredov. Medijem je tokrat posvečeno manj prostora. Demografska vprašanja vsebujejo so zopet na koncu vprašalnika. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm82.xml * -
description:
Toš, Niko; Klinar, Peter; Markič, Boštjan; Roter, Zdenko; Trampuž, Cveto, 2012, "[SJM82]³ Slovensko javno mnenje 1981/82"
name:
Toš, Niko
Klinar, Peter
Markič, Boštjan
Roter, Zdenko
Trampuž, Cveto
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997