Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [AKP89]² Anketa o kadrovskem potencialu 1989      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/AKP89
ID:
hdl:1902.5/AKP89
description:
Anketa o kadrovskem potencialu (AKP) je stekla kot razvojno-raziskovalni projekt leta 1989 v okviru Inštituta za sociologijo. Naloga raziskovalne skupine je bila razviti instrumente in metode za redno spremljanje dogajanj na trgu dela oziroma področju zaposlovanja, ki naj bi bili prilagojeni standardom Evropske unije. Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS). Raziskava daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/akp89.xml * -
description:
Zavod RS za zaposlovanje; Svetlik, Ivan, 2012, "[AKP89]² Anketa o kadrovskem potencialu 1989"
name:
Zavod RS za zaposlovanje
Svetlik, Ivan
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997