Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [CEEB5]¹ Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5 : Evropska unija, 1994      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/CEEB5
ID:
hdl:1902.5/CEEB5
description:
Med vprašanji, ki se vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Med temami o Evropski uniji je najprej vprašanje o splošni oceni namenov in dejavnosti EU, o tem, s katerimi državami naj bi se v prihodnje tesneje povezovali, kdo bo imel več koristi od povezovanja, ali EU ali lastna država, glavni virih informacij o dejavnostih EU. V nekaterih od držav je bilo vprašanje o tem, katere družbene skupine bi z intenzivnostjo povezovanja z EU pridobile. Demografski podatki vsebujejo respondentovo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, zakonski stan, vernost, narodnost, volilno namero, dohodek gospodinjstva in regijo. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceeb5.xml * -
description:
Reif, Karlheinz; Cunningham, George; Komisija Evropske skupnosti, 2012, "[CEEB5]¹ Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5 : Evropska unija, 1994"
name:
Reif, Karlheinz
Cunningham, George
Komisija Evropske skupnosti
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997