Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [CEEB1]¹ Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1 : Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/CEEB1
ID:
hdl:1902.5/CEEB1
description:
Med vprašanji, ki se vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic ter odnos do tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Specifična (glede na državo) so vprašanja glede lastnega poznavanje in interesa za ES, njene dejavnosti in institucije in podpora ES ter pričakovanja glede članstva lastne države v ES. Kako lahko gospodarstvo, vlada ali posamezne kategorije državljanov dobijo ali izgubijo, katere so prednosti ali slabosti pri krepljenju vezi njihovih držav z Evropsko skupnostjo. Respondenti so se opredelili do ponovne združitve Nemčije in do drugih aktualnih dogajanj v zvezi z evropskim povezovanjem. Demografski podatki vsebujejo respondentovo starost, spol, izobrazbo, poklic, vernost, etnični izvor, materni jezik, državljanstvo, članstvo v sindikatu, levo-desno politično usmeritev in dohodek. Samo del vprašanja je ponovljen v enaki obliki v vseh državah. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceeb1.xml * -
description:
Reif, Karlheinz; Cunningham, George; Komisija Evropske skupnosti, 2012, "[CEEB1]¹ Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1 : Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990"
name:
Reif, Karlheinz
Cunningham, George
Komisija Evropske skupnosti
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997