Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [KLON01]² Kloniranje      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/KLON01
ID:
hdl:1902.5/KLON01
description:
Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do kloniranja v medicinske namene. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/klon01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[KLON01]² Kloniranje"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997