Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Estonia survey 1994      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/0569-001
ID:
hdl:1902.5/0569-001
description:
Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Estoniagruppen vid Svenska kyrkans Forskningssekretariat i Uppsala. Undersökningen gjordes under en tvåveckorsperiod cirka två månader efter färjan M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Fartyget gick under i svår storm under sin färd från estländska Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 personer varav 852 förolyckades. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna. Efter Estonias förlisning gjordes en mängd insatser från olika organisationer för att hjälpa och bistå i den svåra situationen. Undersökningens syfte var att se vilken attityd allmänheten hade till Svenska kyrkan efter dess insatser med anledning av färjekatastrofen. Frågor ställdes om kyrklig aktivitet, känsla av samhörighet med Svenska kyrkan, förändrad uppfattning om Svenska kyrkans roll i samhället efter Estonia-katastrofen och religiösa aktiviteter med anledning av Estonias förlisning. Respondenterna fick även ange sin inställning till ett antal påståenden om de religiösa dimensionerna i samband med Estonia-katastrofen.
description:
Gustavsson, Göran, 2012, "Estonia survey 1994"
name:
Gustavsson, Göran
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997