Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Voluntary Organisations, 1986      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0090
ID:
hdl:1902.5/NSD0090
description:
Utvalget om frivillige organisasjoner (Korvald-utvalget, under Finansdepartementet) ble oppnevnt 30. august 1985, og skulle utrede ulike spørsmål og problemstillinger ved de frivillige organisasjonenes virksomhet. Det ble gjennomført en egen intervju-undersøkelse for å samle data om det frivillige organisasjonslivet. Undersøkelsen er utført som et tillegg til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4.kvartal 1986. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Voluntary Organisations, 1986"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997