Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Survey about child care 1975, child sample      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0079-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0079-1
description:
Undersøkelsen kartla hvordan familier med barn under 12 år ordnet seg med tilsyn av barna i 1975. Det er blant annet registrert om familiene nyttet andre enn de foresatte til regelmessig tilsyn av de barn som var født i 1964 eller senere. For hvert barn ble det undersøkt nærmere hva slags tilsynsordning det var snakk om og om familiene var tilfredse med sine tilsynsordninger. Undersøkelsen ble gjennomført i tilknytning til arbeidskraftundersøkelsene i 3. og 4. kvartal 1975, noe som gir brede analysemuligheter. I alt var 2 249 familier med i undersøkelsen om barnetilsyn. Disse familiene hadde tilsammen 3 836 barn under 12 år. Dataene er tilgjengelige i to analysefiler. I den foreliggende filen er alle de 3 836 barna med med en egen rekke i matrisen. Det innebærer at informasjon om husholdningen er repetert for hvert barn. I den andre filen har hver husholdning en rekke i matrisen, og i den filen er bare informasjon om yngste barn tatt med. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Forbruker- og administrasjonsdepartementet; Statistisk sentralbyrå, 2012, "Survey about child care 1975, child sample"
name:
Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997