Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Culture and Media Survey 1997      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0418
ID:
hdl:1902.5/NSD0418
description:
Dette datasettet er hentet fra "Kultur- og mediebruksundersøkelsen 1997". Statistisk sentralbyrå startet i 1991 en serie utvalgsundersøkelser om kultur- og mediebruk på oppdrag fra Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet og Norges forskningsråd (NFR). Undersøkelsene kom istand etter initiativ bl.a. fra Samarbeidsutvalget for kulturstatistikk, som Norsk kulturråd har tatt initiativet til, og hvor NFR var representert. Fra 1995 inngikk SSB et samarbeid med Institutt for journalistikk (med midler fra Statens medieforvaltning og Rådet for anvendt medieforskning) og Telenor ved Televerkets forskningsinstitutt om videreføring av disse undersøkelsene på årlig basis. Undersøkelsene publi seres under betegnelsen Norsk mediebarometer (også tilgjengelig fra SSB i serien Statistiske analyser) og beskriver nordmenns bruk av de forskjellige trykte og elektroniske media og hvem som har tilgang til dem. Publikasjonen gir også et bilde av utviklingen på disse områdene over de seinere åra. Hva skjer på mediemarkedet; er noen medier på frammarsj mens andre taper i konkurransen om publikums oppmerksomhet? Hvilke grupper er det som endrer medieatferd? Undersøkelsene i 1991, 1994, 1997 og 2000 er noe mer omfattende og mer kultur-orientert enn de mellomliggende mer rene mediebruksundersøkelser. Denne undersøkelsen tar for seg bruk av blant annet radio, musikk, fjernsyn, video, PC og Internett, elektroniske spill, telefon, diverse publikasjoner, ulike kulturtilbud, idrettstilbud o.l. Undersøkelsen er gjennomført i fire perioder: mars, juni, september og desember. Alle ukedager er dekket i hver periode. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå; Institutt for journalistikk, 2012, "Culture and Media Survey 1997"
name:
Statistisk sentralbyrå
Institutt for journalistikk
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997