Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Working conditions for kindergarten employees, 1994      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0488
ID:
hdl:1902.5/NSD0488
description:
Våren 1994 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for ansatt i barnehager. Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag for Direktoratet for arbeidstilsynet. Lignende undersøkelser ble også gjennomført for ansatte i verkstedsindustrien og i bedrifter som driver med transport, håndtering og lagring av varer, gods, avfall og lignende. Bakgrunnen for undersøkelsen er at arbeidslivet har gjennomgått betydelige forandringer de siste årene. Undersøkelsen skal kaste lys over hvordan dette har påvirket arbeidsmiljøet i mer avgrensede områder av arbeidslivet, og har med spørsmål om lønns- og ansettelsesforhold, arbeidsmiljø, ledelse og helse. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli brukt i forbindelse med Arbeidstilsynets videre satsing innen helse, miljø og sikkerhet. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Working conditions for kindergarten employees, 1994"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997