Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The Norwegian 1994 EU Referendum Study      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0372-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0372-1
description:
"The Norwegian 1994 EU Referendum Study" er et studie av folkeavstemningen om norsk medlemskap i den Europeiske Union. Undersøkelsen er en del av et større, komparativt studie av EU-avstemningene i Finland, Sverige og Norge høsten 1994. "The Norwegian 1994 EU Referendum Study" ønsker å beskrive og analysere den norske EU-avstemningen 28. november 1994. Likeledes er formålet å analysere og forklare norske velgeres holdninger i EU-spørsmålet, velgeratferd og opinionens dynamikk. I tillegg er det et mål å videreutvikle forskningen på folkeavstemninger. Forskningsdesignet er meget interessant, ettersom det ble intervjuet både før, under og etter avstemmimgen. De ulike spørsmål som ble stilt er skilt ad i variabe loversiktene som AQ, BQ og CQ. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Institutt for samfunnsforskning, Oslo; Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, 2012, "The Norwegian 1994 EU Referendum Study"
name:
Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997