Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Study on abdominal diseases 1999      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0447
ID:
hdl:1902.5/NSD0447
description:
Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Statens institutt for folkehelse. Undersøkelsens bakgrunn var innføringen av de nye importreglene for matvarer 1.januar 1999. På bakgrunn av dette besluttet Statens næringsmiddelstilsyn og Statens institutt for folkehelsa å måle hyppigheten av sykdommer som blant annet diarè og oppkast i den norske befolkning. En mener at økt kunnskap om disse sykdommene vil bidra til å bekjempe utbredelsen av dem. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statens institutt for folkehelse, 2012, "Study on abdominal diseases 1999"
name:
Statens institutt for folkehelse
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997