Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The National Broadcasting System's User Survey, 1975      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0102-3
ID:
hdl:1902.5/NSD0102-3
description:
Datasettet er hentet fra Radio- og fjernsynsundersøkelsen 1975, utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter oppdrag fra Norsk Rikskringkasting (NRK). Undersøkelsen i 1975 var en av SSBs årlige lytter- og seerundersøkelser for NRK. Fra 1967 til 1977 gjennomførte SSB årlige generelle radio- og fjernsynsundersøkelser for NRK. I perioden 1978 til 1985 ble det utført flere spesialundersøkelser, undersøkelser av generell karakter ble bare gjennomført i 1980 og 1983. Fra 1985 tok man i bruk et nytt opplegg med 3 generelle undersøkelser pr. år. Hovedformålet med 1975-undersøkelsen, i likehet med de foregåenede generelle undersøkelsene, var å anslå hvor stor del av landets voksne befolkning som fulgte de enkelte programposter i radio- og fjernsyn i løpet av en bestemt undersøkelsesperiode, og hvordan lytterne og seerne fordelte seg etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Opplysniger om hvor mange som har fulgt den enkelte programpost helt eller delvis og hvor mange som har startet eller avbrutt sin radiolytting eller fjernsynsseing i samband med programposten. Det ble i 1975 også stilt noen spørsmål som omhandler særskilte temaer. Dette gjelder blant annet spørsmål rundt endrede sendetider for faste programposter, folks døgnrytme, vurdering av nyhetsdekningen i ulike medier, og muligheter for radiolytting og tv-titting i løpet av påskeferien. Til undersøkelsen ble det i alt utarbeidet 7 skjematyper. Hver skjematype inneholdt spørsmål om programmene for en eller to bestemte programdager (den siste eller de to siste dagene før intervjudagen). Hvilken skjematype den enkelte skulle intervjues med ble bestemt i forbindelse med trekkingen av utvalget. Dette ble gjort slik at en for hver programdag skulle innhente opplysninger fra et like stort antall personer. Undersøkelsesperioden er uken lørdag 19. til fredag 25. april. Denne filen inneholder data for intervjuene gjennomført onsdag 23. april, spørsmålene gjelder for dagene mandag 21. og tirsdag 22. april. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, SSB; Norsk Rikskringkasting, NRK, 2012, "The National Broadcasting System's User Survey, 1975"
name:
Statistisk sentralbyrå, SSB
Norsk Rikskringkasting, NRK
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997