Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Local Government Organization at County Level 2004      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0839-1
ID:
hdl:1902.5/NSD0839-1
description:
Dette datasettet er hentet fra undersøkelsen "Fylkeskommunal organisering", som ble utført av Norsk institutt for by- og regionforkning (NIBR) på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Siktemålet med undersøkelsen var å samle inn data til KRDs organisasjonsdatabase. Denne databasen gir data om ulike trekk ved kommunal organisering i de fleste kommunene og fylkeskommunene i Norge. Formålet med databasen er å tilby et verktøy som gjør det mulig for kommunene, fylkeskommunene, statlige myndigheter, forskere og andre med interesse for kommunal organisering, å kunne skaffe seg oversikt over viktige organisasjonstrekk ved kommunene og fylkeskommunene, enten samlet eller hver for seg. Databasen er foreløpig basert på undersøkelser gjort i 1995, 1996, 2000 og 2004. Det er lagt opp til at databasen skal oppdateres hvert fjerde år, etter hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg. Denne filen inneholder data for norske fylker hentet inn i 2004. Datasettet er delt inn i fire hoveddeler: 1. Politisk organisering 2. Administrativ organisering 3. Informasjon og kommunikasjon 4. Konkurranseeksponering/bruk av markedsmekanismer For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012, "Local Government Organization at County Level 2004"
name:
Norsk institutt for by- og regionforskning
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997