Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Health Survey 1995      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0349
ID:
hdl:1902.5/NSD0349
description:
Statistisk sentralbyrå gjennomførte helseundersøkelser i 1968, 1975, 1985 og 1995. Formålet med undersøkelsene har vært å bygge ut helsestatistikken med informasjon om utbredelsen av sykdommer og skader, og hvilken virkning dette har for personenes fysiske aktivitet, kartlegge kontakt med helsevesenet og bruk av helsetjenester, belastninger for pårørende, psykisk helse og sammenhengen mellom sykelighet og sosiale forhold. I 1995 opereres det med tre separate spørreskjema for henholdsvis barn under 15 år, personer 16-79 år og personer over 80 år. I tillegg er det brukt et skjema for selvutfylling som ble lagt igjen hos per soner 14-79 år. Tilkoblede registerdata skrev seg opprinnelig fra 1994, men er senere oppdatert med data fra 1995 for å komme nærmere intervjutidspunktet. Fra 1997 er innsamling av helsedata fullt integrert i det nye opplegget for innsamling av levekårsdata. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Health Survey 1995"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997