Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Level of Living for Farmers, 1995      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0332-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0332-2
description:
SSB gjennomførte denne undersøkelsen som et oppdrag for Norges forskningsråd. Formålet var å beskrive levekår og livssituasjon for landbruksbefolkningen, dvs de som lever og/eller arbeider i så nær tilknytning til landbruket at deres levekår og livssituasjon er avhengig av situasjonen i landbruket. Det er spesielt tatt sikte på å beskrive kvinnenes situasjon. Det kan være av interesse å vite at det i 1982 ble gjennomført en større undersøkelse om helse- og arbeidsmiljø i landbruket. I 1995 er undersøkelsen mer fokusert som en levekårsundersøkelse. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Level of Living for Farmers, 1995"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997