Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Level of Living Survey for Elderly People, 1995      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0374
ID:
hdl:1902.5/NSD0374
description:
Levekårs-begrepet skriver seg fra et offentlig forsknings- og utredningsprosjekt under navnet Levekårsundersøkelsen, satt i gang av regjeringen Bratteli tidlig på 70-tallet. Fram til 1995 ble denne type undersøkelser gjennomført med om lag 3-4 års mellomrom, for å kartlegge de reelle levekår for ulik befolkningsgrupper. Levekårsundersøkelsen i 1995 var den femte som ble gjennomført i regi av Statistisk sentralbyrå. For å kunne studere levekårene for eldre personer ble det i 1995 også gjort en parallell undersøkelse for personer over 65 år. Som sammenligningsgrunnlag for denne undersøkelsen kan nevnes at det ble foretatt e n tilleggsundersøkelse blant minstepensjonister i 1980 og i 1987 ble det også gjennomført en tilleggsundersøkelse blant eldre For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Level of Living Survey for Elderly People, 1995"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997