Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Political leaders at municipal level 1997, positions      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0413-2
ID:
hdl:1902.5/NSD0413-2
description:
Datasettet er hentet fra undersøkelsen "Politiske ledere i kommunesektoren: Hvem, hva, hvor 1997", som Insitutt for sammenliknende politikk og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste gjennomførte sommeren/ høsten 1997. Formålet med undersøkelsen var å bringe til veie bakgrunnsinformasjon om kommunalpolitiske ledere, tilsvarende ligende registre som er etablert på nasjonalt plan, over representanter i Stortinget og medlemmer i statlige utvalg. Det i to ulike versjoner av dette materialet. Et datasett er på personnivå. Det vil si at respondenter som har flere verv, for eksempel ordfører og utvalgsleder, er registrert som en enhet. Antall enheter i dette datasettet er 1344. Det andre datasettet er på posisjonsnivå, noe som medfører at respondenter med flere verv er registrert med en enhet pr. verv. Antall enheter i dette datasettet er 1534. Denne filen inneholder data dokumentasjon av datasettet på posisjonsnivået. ' Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Raaum, Nina, 2012, "Political leaders at municipal level 1997, positions"
name:
Raaum, Nina
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997