Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Study on data privacy questions, 1997      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0396
ID:
hdl:1902.5/NSD0396
description:
Statistisk sentralbyrå gjennomførte våren 1997 en intervju-undersøkelse om folks forhold til personvern. Formålet var å kartlegge folks holdninger til og erfaringer med personvernspørsmål, både generelt og i forhold til mer spesifikke problemstillinger som videreformidling av opplysninger, innsyn i personregister og kameraovervåkning. Undersøkelsen ble finansiert av Datatilsynet og Statens informasjonstjeneste. For å belyse temaet fra flere vinkler ble det også gjennomført en tilleggsundersøkelse blant journalister. Ved hjelp av telefonsamtaler med journalistene ble det forsøkt avdekket hvilket forhold denne yrkesgruppen har til personvernspørsmål. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Study on data privacy questions, 1997"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997