Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Holiday and Outdoor Life Surveys 1974      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0095
ID:
hdl:1902.5/NSD0095
description:
Hovedformålet med undersøkelsen har vært å registrere ferie- og friluftslivsvanene til personer i ulike grupper av befolkningen. Undersøkelsen tar for seg ferieturer foretatt i løpet av et år, og hvordan turene fordelte seg etter årstid, reisemål, natur på feriestedet, transportmiddel, overnattingsmåte, avstand til feriestedet og viktigste ferieaktivitet. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål i forhold til folks friluftslivsvaner, mosjon og idrett. Spørsmålene for denne delen av undersøkelsen dreier seg om graden av tilfredshet respondenten opplever i forhold til fasilitetene for ulike aktiviteter i sitt nærmiljø, også respondentens utstyr for denne form for aktivitet blir kartlagt. Undersøkelsen fra 1974 er en gjentagelse av en tidligere undersøkelse gjennomført i 1970. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå (SSB) Statistics Norway, 2012, "Holiday and Outdoor Life Surveys 1974"
name:
Statistisk sentralbyrå (SSB) Statistics Norway
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997