Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Smoking Habits, 1978      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0538
ID:
hdl:1902.5/NSD0538
description:
I løpet av 1960-årene ble spørsmålet om å påvirke folks røykevaner behandlet flere ganger i Stortinget. Viktige dokument i begrunnelsen for en mer restriktiv politikk m.h.t.markedsføring av tobakksvarer var "Påvirkning av røykeadferd", Landsforeningen mot Kreft 1967, der forslaget om å bygge opp en administrasjon som kunne ta seg av arbeidet med røyking og helseskader ble reist, St.meld.nr.62, 1968-1969, som foreslo forbud mot sigarettreklame, og Innstilling fra Sosialkomiteen nr.143, 1969-1970. Statens tobakkskaderåd ble opprettet i 1971, og samme år kom Innstilling til lov om restriktive tiltak ved omsetning a v tobakksvarer m.v. (Tobakksloven), vedtatt som lov nr.14 av 9.mars 1973 og iverksatt fra 1.juli 1975 På oppdrag fra Statens tobakkskaderåd har SSB siden 1973 gjennomført røykevaneundersøkelser som tillegg til arbeidskraftsundersøkelsene 4.kvartal hvert år. I 1974 og i 1975 ble Røykevaneundersøkelsene gjennomført hvert kvartal hele året. Formålet har vært å skaffe informasjon om status og endringer i norske røykevaner, hovedsaklig som forskningsmateriale for tobakkskaderådet. Etter 1992 har spørsmål om røykevaner stort sett vært stilt i forbindelse med SSBs omnibus-undersøkelser. For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "Smoking Habits, 1978"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997