Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: The National Broadcasting System's User Survey 1977      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0638-3
ID:
hdl:1902.5/NSD0638-3
description:
Datasettet er hentet fra Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar 1977, utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter oppdrag fra Norsk Rikskringkasting (NRK). Undersøkelsen i 1977 var en av SSBs årlige lytter- og seerundersøkelser for NRK. Fra 1967 til 1977 gjennomførte SSB årlige generelle radio- og fjernsynsundersøkelser for NRK. I perioden 1978 til 1985 ble det utført flere spesialundersøkelser, undersøkelser av generell karakter ble bare gjennomført i 1980 og 1983. Fra 1985 tok man i bruk et nytt opplegg med 3 generelle undersøkelser pr. år. Hovedformålet med 1977-undersøkelsen, i likhet med de foregåenede generelle undersøkelsene, var å anslå hvor stor del av landets voksne befolkning som fulgte de enkelte programposter i radio- og fjernsyn i løpet av en bestemt undersøkelsesperiode, og hvordan lytterne og seerne fordelte seg etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Opplysniger om hvor mange som har fulgt den enkelte programpost helt eller delvis og hvor mange som har startet eller avbrutt sin radiolytting eller fjernsynsseing i samband med programposten. Til undersøkelsen ble det utarbeidet 7 skjema, som kartla programmene for en eller to programdager, den siste eller de to siste dagene før intervjudagen. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, SSB; Norsk Rikskringkasting, NRK, 2012, "The National Broadcasting System's User Survey 1977"
name:
Statistisk sentralbyrå, SSB
Norsk Rikskringkasting, NRK
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997