Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: XML Data Documentation for Omnibus Study March 1998      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0408
ID:
hdl:1902.5/NSD0408
description:
Tema for Omnibus mars 1998: Reiser siste 3 mnd, Røykevaner, Verdsetting og prioritering av helsetjenester, Bruk av østrogen, Informasjon om kulturtilbud, Interesse for forskning i dagspressen. Fra 1992 har SSB startet opp en generell omnibus som gjennomføres 4 ganger i året. Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til en rekke samfunnsspørsmål, ulike forskningsinstitusjoner og andre offentlige instanser har anledning til å kjøpe seg inn i undersøkelsene/delta i utforming av spørreskjema. Målet er å utvikle en omnibus for statistikkproduksjon og for bruk for offentlige instanser som ikke ønsker å gjennomføre en større egen undersøkelse. I forbindelse med SSBs Omnibusundersøkelser 1998 er det gjennomført en større reisevaneundersøkelse som har gått over alle 4 omnibi (Data er skilt ut i egen fil for hele året). Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2012, "XML Data Documentation for Omnibus Study March 1998"
name:
Statistisk sentralbyrå, Oslo
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997