Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Study on Level of Living and Local Communities in Bergen, 1996      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0390
ID:
hdl:1902.5/NSD0390
description:
Datasettet er hentet fra "Undersøkelse om levekår og nærmiljø i Bergen", som ble gjennomført av Statistisk Sentralbyrå i 1996 på oppdrag for Bergen kommune Bergen kommune ønsket å møte de utfordingene som er knyttet opphopningen av dårlige levekår. Fokuset i undersøkelsen har vært på nærmiljø, blant annet forhold som trygghet,tilgang til viktige ressurser og nabokontakt som er målt. Det ble antatt at fysiske og sosiale kvaliteter ved nærmiljøet har betydning for folks levekår, og at slike miljølvaliteter varierer mellom størkstyper og mellom grupper av befolkningen. Undersøkelsen legger vekt på å skile mellom det aller nærmeste nabolaget, og tilbud og tjenester i inntil 15 minutters gangavstand fra hjemmet. Undersøkelsen ble gjennomført som en postal spørreundersøkelse blant 10.000 personer som var 18 år og eldre (pr 31.desember 1995) og bosatt i Bergen kommune.Første utsending av spørreskjema ble sendt 15., 20., og 21. mai. Andre utsending av spørreskjema ble sendt ut to uker etter første utsending. En uke etter påminning ble det sendt purring. På grunn av lav svarinngang ble det beslutttet å sende en ny purring med skjema. Undersøkelsen har ingen øvre aldersgrense, noe som er vanlig ved utvalgsundersøkelse, da Bergen Kommune ønsket å få kartlagt eldres levekår.
description:
Anne Sundvoll, 2012, "Study on Level of Living and Local Communities in Bergen, 1996"
name:
Anne Sundvoll
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997