Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Military Enrolment Data, 1952      
dateReleased:
02-27-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NSD0622
ID:
hdl:1902.5/NSD0622
description:
Denne filen inneholder data for alle som møtte til utskrivningssesjon i 1952. Filen inneholder informasjon om militær dyktighet, geografisk bakgrunn, fars yrkesbakgrunn, egen utdannings- og yrkesbakgrunn, og egne utdannings- og yrkesplaner. I tillegg inneholder filen data for forsvarets evnetester. I 1950 ble det innført standardisert gruppeprøving ved utskrivningssesjonene som fast ledd i bedømmelsen av den enkelte manns psykiske forutsetninger for militær opplæring og tjeneste. Flere ulike tester ble tatt i bruk for å kartlegge psykiske forutsetninger, blant andre: to prøver for vurdering av alminnelig evnenivå (U4 Regneproblemer og U5 Figurmønster), en prøve for teknisk innsikt (U3 Mekaniske problemer), to delprøver for regneferdighet (U2S Subtraksjon og U2M Multiplikasjon), og en prøve for personlige forhold (U1B). For access to the dataset, use the NSD application form: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/
description:
Lundgren, Erik Adrian; Thrane, Vidkunn Coucheron, 2012, "Military Enrolment Data, 1952"
name:
Lundgren, Erik Adrian
Thrane, Vidkunn Coucheron
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997