Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ISSP91]² Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) : Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ISSP91
ID:
hdl:1902.5/ISSP91
description:
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratni modul (1991) ''Religija'' vključuje podatke iz Avstrije, Nemčije (Zahodne in Vzhodne), Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Severne Irske, Filipinov, Poljske, Rusije, Slovenije, Združenih držav Amerike in Avstralije. Modul vključuje tri sklope vprašanj: (1.) splošna stališča glede vrste družbenih pojavov kot denimo: pravni sistem, spolnost in gospodarstvo (mnenja glede pravičnosti prava in splošne ekonomske klime), (2.) religija (stališča o bogu, nebesih, peklu, življenju po smrti, lastnem religijskem statusu in religijskem statusu ostalih družinskih članov, obiskovanju verskih obredov, in predanosti religiji) in (3.) blok demografskih vprašanj (zakonski stan, starost, spol, izobrazba, poklic, sestava gospodinjstva oziroma družine, in politične preference). Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/issp91.xml * -
description:
International Social Survey Programme; Kelly, Jonathan; Calvi, Gabriele; Haller, Max; Smith, Tom W.; Becker, Jos; Jowell, Roger; Ward, Connor; Kolosi, Tamas; Mohler, Peter Ph.; Cichomski, Bogdan; Henrichsen, Bjørn; Lewin-Epstein, Noah; Gendal, P. J.; Mangahas, Mahar; Petrenko, E.; Dimova, Lilia; Frizzell, Alan; Mateju, Petr; Yokoyama, Shigeru; Toš, Niko; Scheuch, Erwin K., 2012, "[ISSP91]² Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) : Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I"
name:
International Social Survey Programme
Kelly, Jonathan
Calvi, Gabriele
Haller, Max
Smith, Tom W.
Becker, Jos
Jowell, Roger
Ward, Connor
Kolosi, Tamas
Mohler, Peter Ph.
Cichomski, Bogdan
Henrichsen, Bjørn
Lewin-Epstein, Noah
Gendal, P. J.
Mangahas, Mahar
Petrenko, E.
Dimova, Lilia
Frizzell, Alan
Mateju, Petr
Yokoyama, Shigeru
Toš, Niko
Scheuch, Erwin K.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997