Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [CEEB7]¹ Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7 : Evropska unija, 1996      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/CEEB7
ID:
hdl:1902.5/CEEB7
description:
Med vprašanji, ki se z manjšimi spremembami vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do prostega tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Med temami o Evropski uniji je najprej vprašanje o splošni oceni namenov in dejavnosti EU, o tem, s katerimi državami naj bi se v prihodnje tesneje povezovali, kdo bo imel več koristi od povezovanja, ali EU ali lastna država, glavni virih informacij o dejavnostih EU. V nekaterih od držav je bilo vprašanje o tem, katere družbene skupine bi z intenzivnostjo povezovanja z EU pridobile. V letu 1996 je dodana Jugoslavija. Ponovijo se posebnosti vprašalnika iz prejšnjega leta, kot so posamezna odprta vprašanja namenjena razjasnitvi odgovorov na predhodna zaprta vprašanja. Ponovi se referendumsko vprašanje o članstvu v EU. V državah, kjer je to aktualno, sprašujejo o podpori odpiranju informacijskih centrov of EU in o katerih področjih bi želeli več informacij. Demografski podatki vsebujejo respondentovo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, zakonski stan, vernost, narodnost, volilno namero, dohodek gospodinjstva in regijo. Novo je vprašanje, katere jezike govori. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceeb7.xml * -
description:
Cunningham, George; Cunningham, George; European Commission, 2012, "[CEEB7]¹ Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7 : Evropska unija, 1996"
name:
Cunningham, George
European Commission
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997