Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [STUDKO01]² Študentska košarica : Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/STUDKO01
ID:
hdl:1902.5/STUDKO01
description:
Raziskava podaja realen vpogled v socialno ekonomski status študenta in njegove družine, odnosov v družini. Poglobljeno se ukvarja s strukturo in vrstami študentskih stroškov in dohodkov. Pregledno pa skuša raziskati tudi mnenja o šolninah, služenju vojaškega roka, ter ocene o kvaliteti študija na Univerzi v Ljubljani. Namen raziskave je bil ugotoviti in nato podati dejansko stanje, probleme v zvezi s socialnim položajem študentov na Univerzi v Ljubljani. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljiv k iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/studko01.xml * -
description:
Vukovič Andrej; Povh Tamara; Dolničar Vesna; Nadoh Jana; Skafar Maja; Mikič Zvjezdan, 2012, "[STUDKO01]² Študentska košarica : Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani"
name:
Vukovič Andrej
Povh Tamara
Dolničar Vesna
Nadoh Jana
Skafar Maja
Mikič Zvjezdan
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997

Feedback?

If you are having problems using our tools, or if you would just like to send us some feedback, please post your questions on GitHub.