Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1784D
ID:
hdl:1902.5/DDA1784D
description:
I 1992 udkom bogen "Det blev et nej" som den første samlede publikation fra projektet "Massemedier og Demokrati". Den konkrete anledning til projektet var udskrivningen af folkeafstemningen om Maastricht-traktaten. Folkeafstemningen den 2. juni 1992 var den tredie om danskernes holdninger til udviklingen i det europæiske samarbejde i EF. Folkeafstemningen resulterede i et nej på trods af de politiske partiers forventning om et ja. Afstanden mellem de politiske partier og vælgerne blev belyst i "Det blev et nej". I efteråret 1992 blev det "nationale kompromis" etableret i et samarbejde mellem SF og de partier, der allerede i 1992 havde anbefalet et ja til Maastricht-traktaten. Med udgangspunkt i dette kompromis blev der i december 1992 mellem regeringerne i EF-landene indgået den såkaldte Edinburgh-aftale, som gjorde det muligt at afholde en fjerde folkeafstemning, denne gang om Maastricht-traktaten og Edinburgh-aftalen. Denne undersøgelse, som er beskrevet i rapporten "fra et nej til et ja", behandler skiftet fra nej i 1992 til ja i 1993. På hvilken måde var situationen anderledes i 1993? Hvordan var mediernes dækning af debatten i tiden op til afstemningen, og hvordan reagerede vælgerne på debatten? Hvilke konsekvenser fik debatten og folkeafstemningen? Var der sket en udvikling i tillid og mistillid? Det skal pointeres, at dette datamateriale kun udgør 1/3 af de samlede rapport.
description:
Thomsen, Søren Risbjerg AU: Institut for Statskundskab Universitetsparken, DK-8000 Århus C., 2012, "Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993"
name:
Thomsen, Søren Risbjerg AU: Institut for Statskundskab Universitetsparken, DK-8000 Århus C.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997