Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Grønlændere i Danmark, 2001      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA9023D
ID:
hdl:1902.5/DDA9023D
description:
Undersøgelsen er indsamet af Socialforskningsinstituttet i foråret 2001. Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse herboende grønlænderes deltagelse i samfundslivet i Danmark. Den er en del af projektet "Etniske minoriteters integration i det danske samfundsliv", som indgår i "Magtudredningen". Undersøgelsen omfatter grønlændernes sociale forhold, deres sociale og politiske ressourcer, deres politiske holdninger, den oplevede diskrimination, relationerne til Grønland og Danmark og inddragelsen i de politiske og samfundsmæssige institutioner i Danmark. Undersøgelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at der samtidig skabes mulighed for at sammenligne resultaterne med resultaterne fra den første undersøgelse af grønlænderes forhold i Danmark, der blev gennemført i begyndelsen af 1970'erne. Det er en spørgeskemaundersøgelse blandt 552 tilfældigt ud valgte, herboende grønlændere i alderen 17 år eller derover, som har bopæl i en privat husstand. Den er gennemført dels ved struktureret spørgeskema, dels ved telefoninterviews og dels ved postenquete.
description:
Togeby, Lise Institut for Statskundskab, Århus Universitet Universitetsparken,8000 Århus C, 2012, "Grønlændere i Danmark, 2001"
name:
Togeby, Lise Institut for Statskundskab, Århus Universitet Universitetsparken,8000 Århus C
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997