Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA11522D
ID:
hdl:1902.5/DDA11522D
description:
Udførelsen af undersøgelsen fandt sted på selve valgdagen, den 20. november 2001. To personer foretog interview på Enghave Skole og to personer på Hellerup Skole. Primærundersøgerne foretog interview to forskellige steder dels for at fordoble antallet af svar, dels for at hæve repræsentativiteten. De to udvalgte afstemningssteder var ifølge Indenrigsministeriet vidt forskellige, hvad angår partivalg. Enghave Skole er traditionelt socialdemokratisk, mens Hellerup er overvejende liberal. Undersøgelsen blev foretaget fra valgstederne åbnede kl. 9.00 til kl. 19.00, hvor begge grupper havde fået udfyldt alle spørgeskemaer, ialt 1156, hvoraf 25 blev kasseret, da bagsiden ikke var udfyldt. Man valgte at stå mange timer på valgstedet for at få fat i så mange respondenter som muligt samt for at gøre undersøgelsen mere repræsentativ. For at sikre sig undersøgelsens statistiske rigtighed og for ikke at præge nogle respondenter er undersøgelsen først foretaget efter, at respondenten havde stemt. På Enghave Skole var der en tendens til at især ældre mennesker ikke havde lyst til at deltage, hvorfor undersøgelsen ikke er særlig repræsentativ, hvad angår alder.
description:
Falsig, Bo RUC: Institut VIII - Socialvidenskab Bygning 23, 1, Postboks 260, DK-4000 Roskilde, 2012, "Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole"
name:
Falsig, Bo RUC: Institut VIII - Socialvidenskab Bygning 23, 1, Postboks 260, DK-4000 Roskilde
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997

Feedback?

If you are having problems using our tools, or if you would just like to send us some feedback, please post your questions on GitHub.