Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [EWCS05]¹ Evropska raziskava delovnih pogojev 2005      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/EWCS05
ID:
hdl:1902.5/EWCS05
description:
Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC), ki je samostojna ustanova Evropske unije, financirana s strani Evropske komisije. EWCS serija se je začela leta 1990-1991 in je praviloma izvajana vsakih pet let, z izjemo vala leta 2001, ko se je raziskava izvedla na novo pridruženih državah članicah in kandidatkah EU. Raziskava se izvaja z osebnim anketiranjem naključnega vzorca "zaposlenih" oseb (tj. zaposlenih in samozaposlenih), ki je reprezentativen delovni populaciji posamezne države članice EU. Cilj EWCS je priskrbeti povzetek stanja delovnih pogojev v EU, da se identificira glavne probleme in spremembe, ki vplivajo na delovno okolje, ter prispevati k lažjemu kontroliranju kvalitete dela in zaposlenosti v Evropi. Število vprašanj in tem, ki jih pokriva EWCS, je naraščalo ob vsaki ponovitvi raziskave, a glavni sklopi vprašanj so ostali nespremenjeni, tako da se lahko ugotavlja trende v delovnih pogojih. Pokritje EWCS skozi čas sovpada z razvijanjem EU, saj se raziskava izvaja v vedno večih državah. Leta 1991 je raziskava tako pokrivala takratnih 12 članic EU (EU12); leta 1995 15 članic (EU15); leta 2000 se v raziskavo vključi Norveška; leta 2001 na novo sodeluje 10 novih članic EU ter Bulgarija, Romunija in Turčija; ter leta 2005, ko v raziskavi sodeluje 31 držav - 27 članic EU (EU27) ter Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani EFILWC European Working Conditions Survey: http://www.eurofound.europa.eu. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ewcs05.xml * -
description:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; Bolj podrobno: Annex 4 v Poročilu raziskave, 2012, "[EWCS05]¹ Evropska raziskava delovnih pogojev 2005"
name:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Bolj podrobno: Annex 4 v Poročilu raziskave
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997