Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [NEDELO01]² Nedeljsko delo      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/NEDELO01
ID:
hdl:1902.5/NEDELO01
description:
Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike dela v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih. Anketirane smo spraševali, ali v njihovih gospodinjstvih nakupujejo živila in druge potrebščine tudi ob nedeljah in ali bi oni osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih. Prav tako smo jih spraševali tudi za mnenje, ali se jim zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila in veliki nakupovalni centri. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/nedelo01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[NEDELO01]² Nedeljsko delo"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997