Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Danskernes ønsker og holdninger til ny teknologi, 1988      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1442D
ID:
hdl:1902.5/DDA1442D
description:
Nærværende undersøgelse er gennemført af den såkaldte Tammerforsgruppe under Dansk Dataforening for at vurdere pålidelighed og gyldighed samt "sætte tal på" de mere kvalitative resultater, der var kommet frem i en række fremtidsværksteder med teknologi som centralt tema. Tammerforsgruppen besluttede i februar 1988 at sætte både fremtidsværkstederne og nærværende befolkningsundersøgelse i værk; spørgsmålsformuleringen blev udarbejdet af gruppen selv, som i denne fase blev udvidet med kontaktmanden hos AIM A/S. På basis af rapporter fra fremtidsværkstederne udarbejdedes en bruttoliste på over 100 spørgsmål, som af omkostningshensyn måtte reduceres kraftigt, således at man endte med en passende blanding af enkle ja/nej-spørgsmål, enkle holdningsspørgsmål, krævend holdningsspørgsmål og prioriteringsspørgsmål inden for følgende temagrupper: Forventning til fremtiden i Danmark; hvilke former for ny teknologi får størst betydning de næste 20 år, for samfundet og for respondenten selv; hvilke former for ny teknologi og hjælpemidler kender respondenten, hvordan vurderes de, og hvilke anvender respondenten selv i hjemmet eller på arbejdspladsen. Respondenten tager stilling til en række påstande om ny teknologi og vurderer forskellige ord og synspunkter med relevans for en samlet holdningsbelysning, herunder behov for (videre)uddannelse. Respondentens bredere holdningsprofil belyses ved en serie spørgsmål; herunder spørges om respondentens lyst til at starte egen virksomhed. Endelig søges respondentens ønsker til den fremtidige tilværelse belyst, og det undersøges, hvilken rolle teknologien spiller heri - dels i forskellige samfundssektorer, dels på respondentens niveau af indflydelse. For at skabe mulighed for uddybning udleverede intervieweren papir og en adresseret svarkuvert, således at respondenten med egne ord kunne udtrykke sine ønsker om, hvordan den ny teknologi skal anvendes i fremtidens samfund. Knap 25% benyttede sig af denne mulighed for uddybning; disse kvalitative svar er ikke medtaget i datasættet, men i nogen grad citeret i Tammerforsgruppens undersøgelsesrapport.
description:
Engberg, Ole Arnevangen 33, DK-2840 Holte Afleveret på vegne af Tammerforsgruppen, Dansk Dataforening, Kronprinsensgade 14, DK-1114 København K., 2012, "Danskernes ønsker og holdninger til ny teknologi, 1988"
name:
Engberg, Ole Arnevangen 33, DK-2840 Holte Afleveret på vegne af Tammerforsgruppen, Dansk Dataforening, Kronprinsensgade 14, DK-1114 København K.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997