Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ADS96]¹ Anketa o delovni sili 1996      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ADS96
ID:
hdl:1902.5/ADS96
description:
Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads96.xml * -
description:
Statistični urad RS, 2012, "[ADS96]¹ Anketa o delovni sili 1996"
name:
Statistični urad RS
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997