Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [KP98]³ Sociološki vidiki razvoja občine Koper : Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/KP98
ID:
hdl:1902.5/KP98
description:
Razvojni projekt Koper 2020 je obsežna študija mestne občine koper, v kateri je vključena raziskava "Sociološki vidika razvoja občine Koper". Namen raziskave je bil v prvi vrsti lotevanje prostorskih problemov in možnosti njihovega reševanja. Razvojne spremembe in problemi obvladovanja prostora v občini, občinske vloge v državi, njenimi povezovanji ter aktiviranje samopomoči, raziskovanje, kakšne so razvojne perspektive, vprašanje lokalne razvoja in ohranjanje identit so bile poglavitne teme namena raziskave. Poudarek pa je tudi na zasebnosti in istočasni individuaciji ter mobilnosti v prostoru. Vprašanja pa se nanašajo tudi na probleme delovnega okolja, organizacije dela in istočasne implementacije novih komunikacijskih občil in informatizacije. Zadnji del raziskave pa se posveča analizi revitalizacije problematike koprskega mestnega jedra v kontekstu fizičnega prostora in družbene vsebine. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/kp98.xml * -
description:
Mlinar, Zdravko; Hočevar, Marjan; Trček, Franc, 2012, "[KP98]³ Sociološki vidiki razvoja občine Koper : Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture"
name:
Mlinar, Zdravko
Hočevar, Marjan
Trček, Franc
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997