Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ADS]¹ Anketa o delovni sili : Opis serije      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ADS
ID:
hdl:1902.5/ADS
description:
Anketa o delovni sili sodi v področje socialnih statistik in vključuje predvsem spremenljivke, ki kažejo stanje in spremembe na slovenskem trgu dela, in sicer obseg, strukturo in značilnosti aktivnega in neaktivnega prebivalstva. Anketo se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata) kar omogoča mednarodno primerljivost. Od leta 1995 se raziskava imenuje Anketa o delovni sili (ADS), pred tem se je imenovala Anketa o kadrovskem potencialu (AKP). AKP je bila v letu 1989 uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede kot razvojni projekt, ki se je nadaljeval v letih 1991 in 1992, ko je pri pripravah že sodeloval Republiški zavod za zaposlovanje. V letih 1993 (takrat je bila raziskava vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj) in 1994 je ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije izvedbo raziskave prevzel Republiški zavod za zaposlovanje. Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Raziskava je potekala letno do leta 1996, od aprila 1997 pa poteka kontinuirano vse leto s četrtletnim objavljanjem podatkom. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads.xml * -
description:
Statistični urad Republike Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje, 2012, "[ADS]¹ Anketa o delovni sili : Opis serije"
name:
Statistični urad Republike Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997