Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [SJM88]³ Slovensko javno mnenje 1988      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/SJM88
ID:
hdl:1902.5/SJM88
description:
Posebnosti tokratne ankete so vprašanja povezana z vojsko in obrambo ter dogajanji na Kosovu. Vprašalnik se začne s stališči o gospodarskih razmerah. Sledi poglavje o zveznih ustavnih dopolnilih, ki vključuje vprašanja o poznavanju ustave in vsebine predlaganih sprememb. Sledi ocena zaupanja slovenskemu in jugoslovanskemu političnemu vodstvu in predlogi izboljšav volilnega sistema. Sledi aktualno poglavje glede ocen mednacionalnih odnosov. V poglavju o varnosti in obrambi sledijo standardna vprašanja o morebitni vojaški ogroženosti Jugoslavije. Sledi sklop vprašanj o mednarodnih odnosih. Sledijo vprašanja o gospodarskih in političnih spremembah v Sovjetski zvezi. Vprašanja o religiji in Cerkvi vsebujejo standardno vprašanje o lastni vernosti in obiskovanju verskih obredov. Iz raziskave zvemo tudi, kako Slovenci preživljajo prosti čas in koliko se ukvarjajo s kulturnimi aktivnostmi. Zadnje poglavje se nanaša na stališča o kaznivih dejanjih. Respondenti ocenijo še pomen akcije Podarim - dobim. Sledijo demografska vprašanja. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm88.xml * -
description:
Toš, Niko; Klinar, Peter; Markič, Boštjan; Roter, Zdenko; Mlinar, Zdravko; Trampuž, Cveto, 2012, "[SJM88]³ Slovensko javno mnenje 1988"
name:
Toš, Niko
Klinar, Peter
Markič, Boštjan
Roter, Zdenko
Mlinar, Zdravko
Trampuž, Cveto
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997