Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [FUZINE84]¹ Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/FUZINE84
ID:
hdl:1902.5/FUZINE84
description:
Namen raziskave je bila analiza uresničitve prostorsko socioloških priporočil pri gradnji stanovanjske soseske ter predvsem analiza sodelovanja bodočih stanovalcev pri nastajanju nove mestne stanovanjske soseske. Osnovni instrument so bili nestandardizirani intervjuji s stanovalci soseske Fužine, kjer je bilo v projektivni fazi predvidena tudi njihova soudeležba. Raziskava je ugotovila, da je hiperinstitucionalizacija postopkov pri t.im. usmerjeni stanovanjski gradnji močno otežuje neposredno sodelovanje bodočih stanovalcev. Dejansko so razmere dopuščale zgolj neformalno in naključno sodelovanje. Bistvena pomanjkljivost je bila nejasnost vlog ključnih akterjev v zelo kompleksni odločevalski strukturi ter neseznanjenost in celo nepripravljenost bodočih stanovalcev na sodelovanje pri oblikovanju soseske. Produktivno soodločanje pri nastajanje nove soseske je zelo velik organizacijski napor in ustrezna predpriprava akterjev. Zato bi bilo smotrno najprej izpeljati »eksperimente« v manjšem obsegu. Šele na osnovi tako pridobljenih izkušenj bi morebiti lahko organizirali uspešno soodločanje bodočih stanovalcev pri oblikovanju in gradnji soseske. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fuzine84.xml * -
description:
Kos, Drago, 2012, "[FUZINE84]¹ Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine"
name:
Kos, Drago
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997