Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ESWT04]¹ Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), 2004-2005      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ESWT04
ID:
hdl:1902.5/ESWT04
description:
Serija raziskav med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), ki se je začela leta 2004-2005, je usmerjena k predstavitvi politike delovnega časa in delovnih praks na stopnji ustanovitve v Evropski uniji (EU), k raziskanju pogledov različnih akterjev na stopnji ustanovitve o teh politikah in praksah ter k želji odgovornim za politiko priskrbeti pregled nad glavnimi zadevami in razvojem na tem področju. Prva raziskava je bila izvedena v 15 članicah Evropske unije (EU15) in v 6 novih članicah, ki so se pridružile EU v letu 2004: Ciper, Češka, Latvija, Madžarska, Poljska in Slovenija. Področja, ki naj bi jih raziskava pokrila, so skupaj določili TNS Infratest Sozialforschung (ki je opravil prvo raziskavo v imenu European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC)), raziskovalna skupina in svetovalna komisija na EFILWC ter skupina strokovnjakov iz različnih držav. Raziskava se tako osredotoča na naslednje ureditve delovnega časa, za katere je verjetno, da imajo vpliv na razmerje med delom in zasebnim življenjem zaposlenih: * delo s krajšim delovnim časom; * podaljšan delovni čas (nočno delo, delo med vikendom, izmensko delo); * urejanje fleksibilnega delovnega časa; * nadure; * starševski dopust in druge oblike daljšega izostanka z dela; * delna in predčasna upokojitev. Za te ureditve delovnega časa se je zbiralo informacije o njihovi pojavnosti ob ustanovitvi in (kjer je bilo smiselno in možno ob dani omejitvi dolžine vprašalnika) informacije o vzrokih predstavitve, o praktičnih izkušnjah in podrobnostih predpisov. Druga izvedba raziskave ESWT naj bi bila leta 2008, z rezultati dostopnimi leta 2009. Kasneje je predvideno, da se raziskava ponavlja vsake štiri leta, odvisno od proračuna. Nadaljne informacije o raziskavi so dostopne na spletnih straneh EFILWC ESWT (http://www.eurofound.europa.eu/areas/worklifebalance/eswt.htm). Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eswt04.xml * -
description:
EUROFOUND, 2012, "[ESWT04]¹ Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), 2004-2005"
name:
EUROFOUND
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997

Feedback?

If you are having problems using our tools, or if you would just like to send us some feedback, please post your questions on GitHub.