Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [LOKSAM95]³ Konstituiranje novih občin v Sloveniji : Uvajanje lokalne samouprave      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/LOKSAM95
ID:
hdl:1902.5/LOKSAM95
description:
Raziskava je zbrala in analizirala objektivne kazalce o delovanju novih občin v Sloveniji, npr. delovanje občinskih organov, kadrovska zasedba, vsebina dela občinskih organov, medobčinskem sodelovanju idr. S pisno anketo med župani, podžupani, predsedniki, podpredsedniki občinskih svetov, tajniki občin in predstavniki večjih krajevnih skupnost je raziskava zbrala mnenja o problemih vzpostavljanja novih občin. Analitsko urejena podatkovana baza omogoča vpogled v način vzpostavljanja novih občin, objektivne probleme, ki se pri tem pojavljajo. Raziskava je med drugim pokazala, da se bo proces nastajanja novih občin še nadaljeval. Primerjava mnenjskih razlik med nosilci občinskih javnih funkcij je pokazala, da občinsko reformo najbolj kritično ocenjujejo predstavniki "pomanjšanih" občin. Ti tudi najbolj vneto zagovarjajo medobčinsko sodelovanje in tudi ponovno združevanje. Obratno pa so predstavniki novih občin glede tega precej zadržani. Po njihovem mnenju je večje sodelovanje prebivalcev pri delu novih občin dokaz, da je reforma kljub nekaterim očitnim težavam uspela. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.ad p.fdv.uni-lj.si/opisi/loksam95.xml * -
description:
Kos, Drago; Hočevar, Marjan; Kurdija, Slavko, 2012, "[LOKSAM95]³ Konstituiranje novih občin v Sloveniji : Uvajanje lokalne samouprave"
name:
Kos, Drago
Hočevar, Marjan
Kurdija, Slavko
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997